34.výstava akvarijních ryb, vodních rostlin a terarijních zvířat

[nggallery id=1]

Poohlédnutí za výstavou v číslech

V září proběhla již tradiční výstava v Rychnově, tentokrát s číslem 34. Trvala od 11. do 15.září a otevřeno bylo 81,5 hodin. Za tuto dobu si 175 výstavních a 4 komerční nádrže s cca 16 000 litry vody prohlédlo více jak 3 800 návštěvníků. K potěše oka tu bylo 206 druhů a barevných variant ryb, dalších 5 druhů bylo v komerčních nádržích. Také nesmím zapomenout na 31 druhů terarijních živočichů a 69 dekoračních květin.
V prodejně bylo v 56 nádržích s téměř 2 800 litry vody na prodej 114 druhů ryb a 82 druhů rostlin. O víkendu byla prodejní plocha ve stanech a v budově 94 m2.
Na závěr poohlédnutí bych chtěla poděkovat 32 vystavovatelům a všem pořadatelům, kteří se na přípravě a likvidaci výstavy podíleli. Množství potu a hodiny jejich usilovné práce spočítat nelze.
Lucie Librová
_______________________________________________________________________________
34 výstav v Rychnově nad Kněžnou
– to jsou tisíce hodin práce, tisíce kusů ryb a dnes už můžeme říci, že to je i víc jak tisíc druhů ryb!

Každá výstava byla jedinečná jak svým uspořádáním, tak i počtem stojanů i počtem nádrží. A samozřejmě i počtem návštěvníků.
Brzy, po několika výstavách, hlavní organizátoři výstavy dospěli k závěru, že nestačí popisky u nádrží, ale že náročnější návštěvníci potřebují i výstavní katalog (průvodce výstavou), kde najdou jak české, tak latinské názvy vystavovaných ryb, jména a kontakty vystavovatelů (nejdříve jen adresy, později i telefony, dále pak i mobilní telefony a v posledních letech e-mailové adresy). Samozřejmě, že v těchto katalozích se musí návštěvník dočíst i další údaje k výstavě (kdo zajišťoval rostliny, vzduchotechniku a další buď potřebné, nebo alespoň zajímavé informace).
Důležitou a vlastně vstupní informací je úvodní slovo, předmluva (někdy též prolog). Zde se autoři výstavy snaží návštěvníky uvést do příslušné výstavy, navodit nějakou atmosféru, či sdělit nějakou důležitou informaci.
Vlastní katalogová část má také svůj specifický vývoj. V prvních ročnících výstav to bylo používání pro akvaristy běžných názvů (a to jak českých, tak latinských), přebíraných z běžné odborné literatury či časopisu (Akvárium terárium). V dalších letech, jak se začaly objevovat různé revize, jsme začali spolupracovat s předními českými odborníky – ichtyology nebo osvícenými amatéry, nejčastěji s RNDr. Jindřichem Novákem, RNDr. Jaroslavem Hofmannem, později s RNDr. Romanem Slabochem, Martinem Rose, Bc. Milošem Kroupou či Jirkou Plíštilem. Vždy jsme se snažili v našich katalozích užívat nejnovějších vědeckých poznatků. V posledních asi dvou – třech letech se však dostáváme do situace, kdy k názvům některých ryb se současně objevují i dvě revize a kdy ani odborníci světových jmen nejsou schopni se jednoznačně domluvit! Proto jsme nuceni jít v řadě případů ke kompromisům.
Jiným obecným problémem (se kterým jsme však nikdy u nás problém neměli) je psaní malých a velkých písmen v českých a latinských názvech ryb. Proto se také této problematice věnoval článek v průvodci k 32. výstavě (2008). Zde si nedopustím poznámku – velmi negativní roli k této problematice sehrává internet! Když se podíváte na většinu akvaristických stránek, tak české názvy začínají velkým písmenem (rodové jméno) i přesto, že pravidla jasně říkají, že rodové i druhové jméno se v českém jazyce píše s malým písmenem! U některých autorů se objevila snaha zdůvodňovat tuto chybu tím, že název ryby je na začátku věty, byť v žádném případě nešlo o větu, ale např. o tabulku či výčet ryb.
Jak šla léta, požadavky vystavujících akvaristů na uvádění svých kontaktních údajů se také měnily. Dnes už téměř každý vystavovatel uvádí svoji e-mailovou adresu, narozdíl od své poštovní adresy, kterou někteří nechtějí uvádět, aby se nestávali terčem různých nezvaných návštěv.
Samostatný odstaveček si zaslouží uvádění odborných článků, které se poměrně dost dlouho v našich katalozích neobjevovaly. Postupně si nároky na kvalitu katalogu a jejich obsah tyto články vynutily (od roku 1997). Problém je v tom, že pokud nechceme přetiskovat články z časopisů, máme problémy sehnat autory kvalitních textů. Přesto se v poslední době i v našem spolku objevili lidé, kteří byli schopni odborný článek, který měl hlavu i patu, napsat.
Většina našich katalogů má svoji inzertní část. Zde se objevují inzeráty hlavně firem, které mají co do činění s akvaristikou. Vedle toho byly v minulosti uváděny i inzeráty na vše možné. K inzertní části lze však jednoznačně říci, že inzerují ty firmy či fyzické osoby, které nějakým způsobem měly zájem, aby akvarijní výstavy v Rychnově nad Kněžnou byly. Proto také při každém jednání uvádíme, že ceny jsou smluvní a že nebráníme nikomu, aby nám přispěl i vyšší částkou než jaká je pro jednotlivé typy inzerce uváděna. V podstatě jde o jakési sponzorství, které nám pomáhá uhradit některé vysoké náklady na výstavu.
Návštěvníci si od roku 1996 zvykli na barevné titulní strany našich katalogů, díky kterým se vydávání těchto katalogů stalo silně prodělečné (a právě třeba tento prodělek kompenzují poplatky za inzerci). Nikdy se nám nepodařilo prodat tolik katalogů, aby uhradily všechny náklady na ně vynaložené. Počty vydávaných katalogů se dost měnily. Od několika desítek (v počátcích výstav) až po několik stovek (i 900 kusů) v posledních letech minulého století a v prvních letech století současného. Velkou pomocí při vydávání katalogů bylo a je členství majitele grafického studia p. Martina Exnera v našem spolku, který katalogům vtiskl současnou podobu.
No a jak s výstavními katalogy dál? Počty prodaných kusů se rapidně snižují. Náročnost zpracování jak časová, tak finanční není ekvivalentní zájmu o ně. Ale nevydáváním katalogů se připravíme o příjmy z inzerce … A tak v současné době hledáme cesty jak dál.
Protože se mezi akvaristy, kteří se věnují i historii akvaristiky, občas šíří nejasné informace o počtu či číslování našich výstav, uvádím níže přehlednou tabulku, ze které je patrný rok pořádání výstavy, číslo výstavy, zda byl vydán výstavní katalog a kolik vystavovatelů (včetně vystavovatelů terarijních živočichů, příp. i vystavovatelů vodních rostlin) vystavovalo.
[nggallery id=3]
RokVýstava čísloKatalogPočet vystavovatelůRokVýstava čísloKatalogPočet vystavovatelů
19761ne?199721ano40
1977199822ano37
19782??199923ano41
19793??200024ano42
19804ano26200125ano37
19815??200226ano33
19826ano37200327ano34
19837ano40200428ano30
19848??200529ano38
19859??200630ano – A434
198610??200731ano29
198711ano45200832ano38
198812ano57200933ano41
198913ano53201034ano38
199014ano40
199115ano43
199216ano41
199317ano36
199418ano32
199519ano35
199620ano39

Poznámky:
– Formát katalogu byl až na výjimku v roce 2006 formátu A5.
– Tam, kde je ?, nevíme zda katalog byl vydán (nebo se nedochoval?).
– Výstava v roce 1976 byla organizována pod hlavičkou Akvaristického kroužku při CZV ROH AZNP Kvasiny (= Celozávodní výbor Revolučního odborového hnutí Automobilových závodů, národní podnik), který se o rok později přeměnil na odbor akvaristiky ZO ČSCH Rychnov nad Kněžnou.
ing.Vladimír Hulman
Příspěvek byl publikován v rubrice Výstavy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář